Budapest Főváros Kormányhivatala energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése

KEOP-7.14.0/15-2015-0026

Kedvezményezett:
Budapest Főváros Kormányhivatala, 1056 Budapest Váci utca 62-64.

Projekt azonosító száma:
KEOP-7.14.0/15-2015-0026

Projekt címe:
„Budapest Főváros Kormányhivatala energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése”€ť

Szerződött támogatás összege:
100.000.000,- Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2015.12.11.

Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Projekt leírása:

A Budapest Főváros Kormányhivatala által fenntartott középületek általános energetikai állapota indokolttá teszi egy komolyabb mértékű komplex energiahatékonysági és megújuló energia használatot elősegítő beruházási program előkészítését.

A középületek energiahatékonyságának és megújuló energia használatának növelésével csökkenthető a közfeladat-ellátás energiafogyasztása, egyben hozzájárul a Nemzeti Reform Programban előirányzott 10%-os energia-megtakarítás eléréséhez, valamint a 2012/27/EU irányelv középületek energiahatékonysági fejlesztéséről szóló tagállami vállalások teljesítéséhez, összhangban a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiával.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat értelmében valamint a 2012/27/EU direktíva alapján a hazánk előtt álló energetikai struktúraváltás során a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket kell megvalósítani.

Az Európai Unió által elfogadott KEHOP 2014-2020 program is célul tűzte ki „az épületszektorban rejlő kiemelkedő energia-megtakarítási potenciál és az operatív programok közötti lehatárolásokat figyelembe véve az állami tulajdonú központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló középületek, közfeladat-ellátására használt épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítésének támogatását”.

A középületek ilyen irányú energetikai fejlesztése nagymértékben hozzásegíti az országot az EU megújuló energiáról szóló 2009/28/EC direktívában meghatározott és a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervben 2010-2020 kitűzött 14,65%-os megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarány elérésében.

A projekt megvalósításának primer célja a Budapest Főváros Kormányhivatala által vagyonkezelt, illetve ingyenes, kizárólagos használatban lévő ingatlanok energiafogyasztásának csökkentése, amely együtt jár az energiára fordított költségek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenésével.

A program keretében az épületek komplex energetikai fejlesztése a cél, azaz hő technikai adottságok javítása, fűtési/hűtési/HMV rendszerek korszerűsítése, megújuló energia hasznosítása, világítási rendszerek modernizálása.

A projekt során az I. fázisban a Kormányhivatal több mint száz ingatlanáról kataszter készül, amely tartalmaz minden olyan adatot, amely a használat módjáról, az ingatlan típusáról és a fogyasztási adatokról pontos, teljes körű képet ad.

A pályázat megvalósítása során a Koncepcionális II. fázisban projekt előkészítési tevékenységként a Kormányhivatal vagyonkezelésében álló 30 épület esetében felmérési rajzok készülnek, és külső auditor igénybevételével az ingatlanok energetikai felmérése is megtörténik. A felmérés eredményeként a következő célok és szempontok alapján megtörténik az épületek rangsorolása és felújításra történő kiválasztása:

  • legnagyobb energia megtakarítás elérése
  • megvalósulás alacsony anyagi ráfordítással
  • rövid megtérülési idő
  • megújuló energiaforrás hasznosítása
  • a korszerűsítendő épület kötelező fenntartási időszakon túli használata

A felújításra javasolt épületek tekintetében a III. Tervezési fázisban engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készül, a jövőbeni energetikai felújítás vonatkozásában. A projekt célja a II. szakaszban felmért épületállományból kiválasztott épületekre vonatkozó épületenergetikai fejlesztések megvalósítására történő teljes körű tervek kidolgozása, megújuló energiaforrás hasznosításának tervezésével, mely tervek a közeljövő energiahatékonysági felújítási pályázatokban használhatóak lesznek.

Az energetikai fejlesztésre kijelölt ingatlanok:

1.
1012 Budapest, Logodi u. 38-40.

2.
2600 Vác, Dr. Csányi László krt 16.

3.
1153 Budapest, Bácska u. 14.

4.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/b

5.
1043 Budapest, Kassai u. 24/b